สายตรงผู้บริหาร

นายสว่าง บุตรประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 089-0054897

นางรัญธม พิลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 093-3265896
สาส์นจากผู้บริหาร
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต
ช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ช่องทางการสื่อสาร
Social Network
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
23 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 2 ตุลาคม 2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อบต. รังงาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ราคาน้ำมันวันนี้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,790

อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     องค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge Management 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge Management
องค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge Management  
     คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คู่มือการกำหนดสมรรถนะที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งเปิดอ่าน
     เรื่อง หลักเกณฑ์บุคคล ก .อบต. จ.ชัยภูมิ(ฉบับที่ 3) 29 ก.ย. 2546เปิดอ่าน
     เรื่อง หลักเกณฑ์บุคคล อบต.(ฉบับที่ 2) 11 มี.ค. 2546เปิดอ่าน
     คู่มือการเขียนบัตรประวัติเปิดอ่าน
     แนวทางการปฏฺิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการไฟฟ้าและุประปาเปิดอ่าน
     แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2561เปิดอ่าน
     คู่มือเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คู่มือการชำระภาษีเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้่โปรแกรมwordเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ 6เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจังหวัดชัยภูมิฉบับที่ 39เปิดอ่าน
     นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศวันลาเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
งานกิจการสภา อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติการให้บริการ
แบบประเมิน ITA
คู่มือการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-056-573   Fax : 044-056-574
Email : rangam_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download