สายตรงผู้บริหาร

นายสว่าง บุตรประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 089-0054897

นางรัญธม พิลึก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ติดต่อราชการที่ 093-3265896
สายตรงผู้บริหาร
สาส์นจากผู้บริหาร
ช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต
การบริหารงานบุคคล
บริการออนไลน์
ช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงาน
ช่องทางการสื่อสาร
Social Network
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1112 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 มิถุนายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ อบต. รังงาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ราคาน้ำมันวันนี้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.192.79.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,014,757

อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. 
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.  
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25652565-01-10เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25652565-01-18เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25642564-09-24เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (วาระที่ 2) ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (วาระที่ 1) ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
งบประมาณ อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
งานกิจการสภา อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติการให้บริการ
แบบประเมิน ITA
คู่มือการให้บริการ
งานสวัสดิการสังคม
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-056-573   Fax : 044-056-574
Email : Rangam36130@gamil.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.