แผนการจัดหาพสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (O15) [ 17 เม.ย. 2567 ] ..........................................................................................
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O15) [ 20 พ.ย. 2566 ] ..........................................................................................
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.1) อบต.รังงาม [ 4 ต.ค. 2566 ] ..........................................................................................
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.2) อบต.รังงาม [ 4 ต.ค. 2566 ] ..........................................................................................