องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม MOI Waster Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ


วันที่ 24 มีนาคม 2567  อบต.รังงามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรม MOI Waster Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ เพื่อลงทะเบียนรับซื้อ รับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชนในพื้นที่ตำบลรังงาม บ้านโกรกตาแป้น หมู่ที่ 2 และรังงาม หมู่ที่ 4

2024-05-09
2024-04-13
2024-03-29
2024-03-24
2024-03-08
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-04