องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

เลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130

โทร 044-056-573 / โทรสาร 044-056-574
 
Facebook :  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

E-mail : sarabam_06361503@dla.go.th และ Rangam36130@gmail.com
 

Website : www.rangam.go.th