องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2567  นำโดยนายสว่าง  บุตรประเสริฐ  นายกอบต.รังงาม  รองนายก  เลขานุการนายก  ประธานสภา  สมาชิกสภา  ท่านปลัด  พนักงาน  พนักงานจ้างอบต.รังงาม  ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  เพื่อเพิ่มพูนรายได้  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  65  คน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

2024-07-11
2024-06-26
2024-06-15
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-15