องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมสภาพบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ นางรำไพร มีพัฒน์ ม.5


เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ  นางรำไพร  มีพัฒน์   อายุ  54  (ประเภทความพิการ  2  การได้ยินและสื่อความหมาย  )  ม.5  บ้านหนองตอ  ตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  จากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ  40,000  บาท  ณ  วันที่  27 มีนาคม  2567  ขนาดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2024-07-11
2024-06-26
2024-06-15
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-15