องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 นางสาวบุญโฮม กล้าดี ม.4


วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2567  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ  2567  คือนางสาวบุญโฮม  กล้าดี  อายุ  68  ปี  บ้านเลขที่  33/1  ม.4  ตำบลรังงาม  ตำบลรังงาม  จังหวัดชัยภูมิ  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  งบประมาณ  40,000  บาท  ณ  ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2024-07-11
2024-06-26
2024-06-15
2024-05-31
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-15