องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]29
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่่น [ 7 เม.ย. 2565 ]22
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2565 ]19
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 1 ธ.ค. 2564 ]25
5 นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ม.ค. 2564 ]35