องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]3
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]12
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]8
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]9
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]10
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]15
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]7
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]17
9 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]6
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]14
11 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]12
12 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]13
13 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]8