องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]6
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]8
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]21
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]18
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]14
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]16
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]22
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]15
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]20
10 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]15
11 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]21
12 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]16
13 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]24
14 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]14