องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
หนังสือนัดประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]4
2 หนังสือนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]7
3 หนังสือนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]9
4 หนังสือนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]10
5 หนังสือนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]10
6 หนังสือนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]22
7 หนังสือนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]11
8 หนังสือนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]13
9 หนังสือนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]15
10 หนังสือนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]35
11 หนังสือนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]16
12 หนังสือนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]15