องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
งานศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service :OSS
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการเปิดใช้ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS [ 15 พ.ย. 2566 ]11