องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]4
3 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]5
4 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]24
5 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]21
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]18
7 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]18
8 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]31
9 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]22
10 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]34
11 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]20
12 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]24
13 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]18
14 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]25
15 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]17