องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]11
2 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]10
3 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]8
4 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]11
5 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]21
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]11
7 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.รังงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]20
8 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]11
9 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]12
10 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]9
11 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]14
12 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]9