องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]18
2 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]18
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 2564 [ 13 มิ.ย. 2565 ]16
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]18