องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับ กสถ.) [ 13 มี.ค. 2567 ]10
2 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]16
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 29 ต.ค. 2564 ]34
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 29 ต.ค. 2564 ]22
5 คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักปลัด [ 29 ต.ค. 2564 ]21
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องทุกข์และร้องเรียน [ 28 ต.ค. 2564 ]19
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ [ 29 ม.ค. 2564 ]26