องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการชำระภาษีกิจการที่เป็นอันตราย [ 28 ต.ค. 2566 ]10
2 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 ต.ค. 2566 ]20
3 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 28 ต.ค. 2566 ]6
4 คู่มือการให้บริการประชาชนงานสวัสดิการสังคม [ 28 ต.ค. 2566 ]9
5 ขั้นตอนการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 28 ต.ค. 2566 ]7
6 ขั้นตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน [ 28 ต.ค. 2566 ]14
7 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 28 ต.ค. 2566 ]10
8 คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ [ 28 ต.ค. 2566 ]10
9 จุดบริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลรังงาม [ 28 ต.ค. 2566 ]9
10 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]15