องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 18 เม.ย. 2566 ]9
2 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]17
3 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]13
4 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]9
5 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]8
6 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]8
7 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 16 ม.ค. 2565 ]7
8 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]13
9 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]6
10 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]9
11 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]7
12 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]8
13 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]10
14 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]9
15 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]12
16 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนาคม พ.ศ. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]10
17 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]9
18 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]8
19 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]8
20 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]8
21 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]8
22 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]12
23 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]9
24 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]10
25 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]9
26 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]14