องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 18 เม.ย. 2567 ]11
2 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 18 เม.ย. 2566 ]21
3 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]22
4 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]32
5 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]17
6 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]17
7 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]19
8 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 16 ม.ค. 2565 ]14
9 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]26
10 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 10 ธ.ค. 2564 ]11
11 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]34
12 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]15
13 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]22
14 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]15
15 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]18
16 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]28
17 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนาคม พ.ศ. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]16
18 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]17
19 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]13
20 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]29
21 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]15
22 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]16
23 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]18
24 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]14
25 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]16
26 รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]20
27 กองช่าง รายงานสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]19