องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67-มี.ค.67) [ 4 เม.ย. 2567 ]0
5 สรุปผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]17
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]1
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1(ต.ค.66-ธ.ค.66) ประจำปี2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]6
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (ประจำปี2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]24
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ประจำปี2566) [ 4 ก.ย. 2566 ]8
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ประจำปี2566) [ 4 ส.ค. 2566 ]12
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ประจำปี2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]13
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (อบต.รังงาม) [ 2 มิ.ย. 2566 ]19
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 พ.ค. 2566 ]19
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.66) อบต.รังงาม [ 4 เม.ย. 2566 ]17
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 เม.ย. 2566 ]19
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 มี.ค. 2566 ]28
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 ก.พ. 2566 ]17
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค..65) อบต.รังงาม [ 4 ม.ค. 2566 ]23
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 ม.ค. 2566 ]15
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 5 ธ.ค. 2565 ]33
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]20
26 ประกาศผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]17
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 พ.ย. 2565 ]22
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.65) อบต.รังงาม [ 4 ต.ค. 2565 ]14
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 ต.ค. 2565 ]21
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 5 ก.ย. 2565 ]19
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 ส.ค. 2565 ]21
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.65) อบต.รังงาม [ 4 ก.ค. 2565 ]15
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 ก.ค. 2565 ]14
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 มิ.ย. 2565 ]20
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 พ.ค. 2565 ]17
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 เม.ย. 2565 ]21
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) อบต.รังงาม [ 4 เม.ย. 2565 ]38
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 มี.ค. 2565 ]17
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 ก.พ. 2565 ]18
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อบต.รังงาม) [ 4 ม.ค. 2565 ]21
 
หน้า 1|2