องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ประจำปี2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]6
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (อบต.รังงาม) [ 2 มิ.ย. 2566 ]9
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 พ.ค. 2566 ]9
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.66) อบต.รังงาม [ 4 เม.ย. 2566 ]8
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 เม.ย. 2566 ]9
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 มี.ค. 2566 ]10
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (อบต.รังงาม) [ 3 ก.พ. 2566 ]8
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค..65) อบต.รังงาม [ 4 ม.ค. 2566 ]8
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 ม.ค. 2566 ]7
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 5 ธ.ค. 2565 ]9
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]11
12 ประกาศผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]8
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 พ.ย. 2565 ]11
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.65) อบต.รังงาม [ 4 ต.ค. 2565 ]8
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 ต.ค. 2565 ]9
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 5 ก.ย. 2565 ]9
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 ส.ค. 2565 ]9
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3(เม.ย.-มิ.ย.65) อบต.รังงาม [ 4 ก.ค. 2565 ]7
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 ก.ค. 2565 ]8
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 มิ.ย. 2565 ]8
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 พ.ค. 2565 ]8
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 4 เม.ย. 2565 ]11
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) อบต.รังงาม [ 4 เม.ย. 2565 ]14
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 มี.ค. 2565 ]9
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (อบต.รังงาม) [ 3 ก.พ. 2565 ]9
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อบต.รังงาม) [ 4 ม.ค. 2565 ]7
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อบต.รังงาม) [ 3 ธ.ค. 2564 ]12
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (อบต.รังงาม) [ 2 พ.ย. 2564 ]11
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (อบต.รังงาม) [ 4 ต.ค. 2564 ]7
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (อบต.รังงาม) [ 3 ก.ย. 2564 ]13
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อบต.รังงาม) [ 2 ส.ค. 2564 ]10