องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (O17) [ 17 เม.ย. 2567 ]18
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1(ต.ค.66-ธ.ค.66) ประจำปี2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]2
3 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.2) อบต.รังงาม [ 6 ต.ค. 2566 ]8
4 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.1) อบต.รังงาม [ 5 ต.ค. 2566 ]7
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4(ก.ค.66-ก.ย.66) ประจำปี2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]7
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (ประจำปี2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]8
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่31(เม.ย.66-มิ.ย.66) ประจำปี2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]15
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3(เม.ย.66-มิ.ย.66) ประจำปี2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]6
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ประจำปี2566) [ 2 มิ.ย. 2566 ]12
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (ประจำปี2566) [ 3 พ.ค. 2566 ]10
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2(ม.ค.66-มี.ค.66) ประจำปี2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]9
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ประจำปี2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]13
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ประจำปี2566) [ 3 มี.ค. 2566 ]13
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (ประจำปี2566) [ 3 ก.พ. 2566 ]11
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ประจำปี2566) [ 4 ม.ค. 2566 ]13
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1(ต.ค.65-ธ.ค.65) ประจำปี2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]10
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ประจำปี2566) [ 5 ธ.ค. 2565 ]9
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ประจำปี2566) [ 4 พ.ย. 2565 ]15