องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]8
2 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]7
3 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]9
4 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]7
5 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนเมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]19
6 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]18
7 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]9
8 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]4
9 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]10
10 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]10
11 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]7
12 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]6
13 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนกรกฎาคม 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]7
14 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]8
15 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนพฤษภาคม 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]10
16 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนเมษายน 2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]8
17 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]8
18 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]8
19 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2564 ]7
20 รายงานสถิติร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]17