องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานรับ-จ่าย ไตรมาส 2 ปี 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานรับ-จ่าย ไตรมาส 2 ปี 2566    เอกสารประกอบ

รายงานรับ-จ่าย ไตรมาส 2 ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง