องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย รายไดรมาส 1,2 ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย รายไดรมาส 1,2 ปี 2565    เอกสารประกอบ

รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย รายไดรมาส 1,2 ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง