องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง