องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผน


รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ