องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามว่าจรรยาข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามว่าจรรยาข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ