องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


ประกาศผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม รอบ 6 เดือน (ต.ค 65 - มี.ค.66)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม รอบ 6 เดือน (ต.ค 65 - มี.ค.66)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ