องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง