องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ


ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบลเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบลเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบลเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ