องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 และได้กำหนดวันออกให้บริการชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมขยะ/ค่าธรรมเนียมร้านค้า,กิจการพาณิชย์/ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้กำหนดจุดการให้บริการตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลรังงาม ในระหว่างวันที่ 13 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

    เอกสารประกอบ

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ