องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครอบคลุมปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครอบคลุมปี พ.ศ.2564

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครอบคลุมปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ