องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การมีผบลประะโยชน์ทับซ้อน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การมีผบลประะโยชน์ทับซ้อน

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การมีผบลประะโยชน์ทับซ้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ