องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

การติดตามควบคุมภายใน


รายงานผลการติกตามควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติกตามควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติกตามควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ