องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ