องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง