องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานฯและติดตามผล ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

อบต.รังงาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ควบคุมการประหยัดพลังานลดการใช้พลังงาน และติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2567    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานฯและติดตามผล ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง