องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

อบต.รังงาม ได้ทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ2567    เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง