องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ประกาศ/คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์


คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ