องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2566

    รายละเอียดข่าว

อบต.รังงาม ได้ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2566    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง