องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ