องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ประจำปี2566)

    รายละเอียดข่าว

อบต.รังงาม  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ประจำปี2566)    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ประจำปี2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง