องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา่สาธารณภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ