องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 

 

 

ฐานข้อมูลผู้พิการ


รายงานฐานข้อมูลผู้พิการตำบลรังงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานฐานข้อมูลผู้พิการตำบลรังงาม  ประจำปีงบประมาณ  2566    เอกสารประกอบ

รายงานฐานข้อมูลผู้พิการตำบลรังงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ