องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]7
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]10
3 รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 22 ก.พ. 2567 ]17
4 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 ก.พ. 2566 ]18
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามว่าจรรยาข้าราชการ [ 16 ม.ค. 2566 ]17
6 แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 12 ม.ค. 2566 ]22
7 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 5 ม.ค. 2566 ]16
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ [ 25 พ.ย. 2565 ]22
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม [ 24 พ.ย. 2565 ]18