องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 ก.พ. 2566 ]10
2 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามว่าจรรยาข้าราชการ [ 16 ม.ค. 2566 ]10
3 แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 12 ม.ค. 2566 ]12
4 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 5 ม.ค. 2566 ]8
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ [ 25 พ.ย. 2565 ]11
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม [ 24 พ.ย. 2565 ]11