องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบลเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 28 ต.ค. 2566 ]26
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบลเรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 ต.ค. 2566 ]47
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบลเรื่อง ตลาด [ 28 ต.ค. 2566 ]25
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบลเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 28 ต.ค. 2566 ]32
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การริหารส่วนตำบบเรื่อง การเก็บ ขนสิ่งปฎิกูล [ 28 ต.ค. 2566 ]21
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 30 ม.ค. 2550 ]4