องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]3
2 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]6
3 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]15
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]14
5 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]16
6 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]28
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]18
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]30
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]18
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]19
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]19
12 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]17
13 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]44
14 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]20