องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]4
2 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]5
3 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]7
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]7
5 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]19
6 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]10
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]10
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]10
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]6
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]10
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]9