องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาส 4ปี 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]11
2 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาส 2 ปี 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]24
3 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาส 1 ปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]10
4 รายงานรับ-จ่าย ไตรมาส 3,4 ปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2565 ]16
5 รายงานรับ-จ่าย ปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]15
6 รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย รายไดรมาส 1,2 ปี 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]14
7 รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) [ 13 มิ.ย. 2565 ]21
8 รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย รายไตรมาส ปี 2564 (ไตรมาส 4) [ 29 ต.ค. 2564 ]26
9 รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย รายไตรมาส ปี 2564(ไตรมาส 3) [ 30 ก.ย. 2564 ]18
10 รายงานข้อมูลรายรับ-จ่าย รายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส 1,2 [ 1 ก.ค. 2564 ]29