องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.rangam.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]22
2 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 [ 8 เม.ย. 2566 ]30
3 ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 10 ก.ย. 2565 ]21
4 ประกาศใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]26